De site is zoals u kunt zien na een ruime week van afwezigheid eindelijk weer online en gedeeltelijk vernieuwd. Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar er zijn wel degelijk wijzigingen doorgevoerd. De grote hoeveelheid aan informatie maakte dit echt noodzakelijk. Vooral bij 'Modellen' begon de lijst met modellen en typen ellenlang te worden. Er is een verbeteringsslag gemaakt bij de toegankelijkheid van de modellen en types en deze subsite is nu overzichtelijk. Het idee was eigenlijk best simpel en ik had het idee dat is met twee dagen offline gaan wel gepiept. Maar de praktijk bleek ook hier weer weerbastiger dan de theorie. We wilden echter wel substantiele verbeteringen doorvoeren en bij 'Modellen' ziet u nu het resultaat. Eerst krijgt u in de zijlijn de Modellen te zien. Dit zijn nog niet alle modellen dus als u een Magneet heeft die hier niet tussen staat, meldt het dan. Als u dan op een model klikt dan ziet een kort stukje algemene tekst over dat model en daaronder de verschillende types voorzover die al op de foto konden worden genomen. Ook hier geldt weer, heeft u een niet gepubliceerd model, meldt het. De types zijn voorzien van een kleine foto wat het zoeken moet vergemakkelijken. Wij denken dat we op de goede we zijn en zullen ook de rubriek 'Afbeeldingen' op deze wijze herschikken. Ook verder zal de site worden aangepast. Hier, bij 'Nieuws' zult u van de wijzigingen op de hoogte worden gehouden Ik zou zeggen laat weten wat u er tot nu toe van vindt. Tot slot zal bij 'Binnenkort op Magneetclub' zullen alleen nog maar onderwerpen worden genoemd die binnen een maand gepubliceerd kunnen worden om zo onnodig wachten van nieuwsgierigen en teleurstellingen voorkomen. Rest mij nog Bob Reus te bedanken voor zijn inzet en deskundigheid waardoor verbeteringen van de site steeds weer mogelijk blijken. Vivat Magneet Frank Weghaus